นายสังเวียน ทองงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนOnline: 19 user(s)  หน้าแรก  :  เกี่ยวกับเรา โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)  :  โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) ยินดีต้อนรับทุกท่าน
หมวด: กิจกรรมภายในโรงเรียน
โครงการ "ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา"
27-06-2012 เข้าชมแล้ว: 1458
ร.ต.ท.สิริภพ สนิทไทย สภอ. เกษตรสมบูรณ์ สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตาม โครงการ "ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา" ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นจำทุกวันพฤหัสบดีเป็นจำนวน 10 ชั่วโมง ณ โรงเรียนบ้านบัว (รัฐราษฎร์วิทยา)


หมวด: กิจกรรมภายในโรงเรียน
»กลุ่มพิ้นที่การศึกษาเกษตรสมบูรณ์ 9 จัดมอบแบบแสดงผลการเรียนให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปี 2556
26-03-2014
»ประชุมกรรมการสถานศึกษ วันที่ 7 มีนาคม 2557
07-03-2014
»ดำเนินการจัดสอบเพื่อตรวจสอบวัดความสามารถในการอ่าน ชั้น ป3 และ ป.6 วันที่ 5 มีนาคม 2557
05-03-2014
»อบรมการลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่
01-08-2013
»รับรางวัลโรงเรียนจัดการเรียนสอนภาษาไทยประสบผลสำเร็จปี 56
01-08-2013
»นายสังเวียน ทองงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ร่วมถวายเทียนพรรษา
19-07-2013
»คณะกรรมการติดตามการประเมินสถานศึกษาที่ดำรงรักษาสภาพสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน
09-07-2013
»เข้าร่วมพิธีสวนสนามและกล่าวคำปฏิญาณตน เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 ก.ค.2556 ร.ร.เกษตรศิลป์
01-07-2013
»โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2556
26-06-2013
»คณะครู อ.เกษตรสมบูรณ์ อ.ภูเขียว อ. บ้านแท่น อ.แก้งคร้อ อ. คอนสาร ดูงาน โครงการ ผอ .ป3
25-06-2013
»นายดำรง แก้งคำ รอ ผอ. สพป ชย.2 ออกนิเทศติดตามโครงการ การบูรณาการนิเทศเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
13-06-2013
»สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบ O-netประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
07-06-2013
»ประชุมปฏิบัติการการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลผ่านระบบ Data Management Center สพป.ชย2
07-06-2013
»ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อปรึกษาหารือ ประจำปีการศึกษา 2556วันที่ 6 มิถุนายน
06-06-2013
»พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2556
06-06-2013
»พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2556
06-06-2013
»โรงเรียนบ้านบัว (รัฐราษฎร์วิทยา)ได้มี พระธรรมทูต สอนศีลธรรม ให้กับนักเรียน ในวันที่ 4 มิ.ย. 56
04-06-2013
»สพป.ชย.2 ได้จัดอบรมการรายงาน ประเมินตนเอง 29 ประการโรงรียนวิถีพุทธ 3 มิ.ย. 56
03-06-2013
»รับการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
03-05-2013
»98 คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านบัวฯ สานสัมพันธ์
20-04-2013
»ศึกษาดูงาน โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง จ.บุรีรัมย์ โรงเรียนรางวัลพระราชทานขนาดเล็กปี 2555วันที่ 5 มี.ค.56
06-03-2013
»ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง
04-03-2013
»การประชุมปฎิบัติการขับเคลื่อนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
27-02-2013
»ผลการแข่งขัน obec awards ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒ ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
18-02-2013
»นายสังเวียน ทองงาม ผู้อำนวยการ และคุณครูวรรณี วิชัยระหัดได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน obec awards
16-02-2013
»นายศุภฤกษ์ ศรีวิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชย.2 ออกติดตาม และทดสอบO-Net นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
25-01-2013
»ประชุมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)
22-01-2013
»กลุ่มพื้นที่การศึกษาเกษตรสมบูรณ์ 9 ติวทดสอบ O - Net นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 21มค 56
22-01-2013
»ติว O - Net นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 14-18 มกราคม 2556
17-01-2013
»นายสังเวียน ทองงาม ผู้อำนวยการ และคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2556
11-01-2013
»obec awards แข่งขันระดับภาคที่จังหวัดชัยภูมิ เดือน 9 ธันวาคม 2555
03-01-2013
»โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) นำลูกเสือยุวกาชาด เดินทางไกลเขื่อนจุฬาภรณ์ น้ำผุดทับลาว
03-01-2013
»การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555กลุ่มออมทรัพย์ตำบลบ้านบัว
03-01-2013
»โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี 2556 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2555
03-01-2013
»นักเรียนเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายภูกระแต
03-01-2013
»การแข่งขันกีฬากลุ่มพื้นที่เกษตรสมบูรณ์ 9 ดอกบัวเกมส์
02-01-2013
»นายมนัส เจียมภูเขียว รองผอ.สพป.ชย. 2 พร้อมคณะประเมินภายใน
06-11-2012
»คอมพิวเตอร์พกพา(tablet)ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1
06-11-2012
»สถานีตำรวจภูธรเกษตรสมบูรณ์ ให้ความรู้แก่ครู-นักเรียน ตามโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ %
02-10-2012
»กลุ่มพื้นที่การศึกษาเกษตรสมบูรณ์ 9 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2555 วันที่ 31ส.ค.-1ก.ย. 55
31-08-2012
»โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ออกให้บริการตรวจและรักษาฟัน ณ โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)
31-08-2012
»แห่เทียนพรรษาประจำปี 2555
04-08-2012
»โรงเรียนบ้าน บัว(รัฐราษฎร์ วิทยา) นำนักเรียนชั้นประุถมศึกษาปีที่ 1-4ทัศนศึกษาอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
19-07-2012
»ค่ายคุณธรรมร่วมใจต้านภัยยาเสพ ติด 80 พรรษา มหาราชินี โดยใช้กระบวนการลูกเสือ
13-07-2012
»งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ชัยภูมิ 2555
02-07-2012
»พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูก เสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติครบรอบ 100 ปี
01-07-2012
»ไหว้ครูประจำปี 2555
27-06-2012
»ประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2555
27-06-2012
»การประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลรายบุคคลและข้อมูลสารสนเทศ
27-06-2012
»ผ้าป่าสบทบทุนสร้างโรงอาหาร โรงเรียนบ้านบัว (รัฐราษฎร์วิทยา)
27-06-2012
»ศน.กัญญุมา เสริมนอก ออกนิเทศ ติดตาม กำกับ ส่งเสริม และสนันสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
27-06-2012
»โครงการ "ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา"
27-06-2012
»กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
27-06-2012
»กิจกรรมการเรียนการสอน
03-06-2012
 
หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)  โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) ยินดีต้อนรับทุกท่านโรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)
หมู่ที่ 1 บ้านบัว ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์กษาเท่านั้น จังหวัดชัยภูมิ 36120
โทร  044 869557
email  Schoolbanbua@thaimail.com  Copyright©2014 banbua.net
Development from SMEweb 1.5f By คุณครู.คอม