นายสังเวียน ทองงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนOnline: 24 user(s)  หน้าแรก  :  เกี่ยวกับเรา โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)  :  โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) ยินดีต้อนรับทุกท่าน
หมวด: กิจกรรมภายในโรงเรียน
Kabooooos
27-06-2012 เข้าชมแล้ว: 1575
HacKeD By Kabooooos

we are: Kabooooos
your website has been h4ck3d by Kabooooos
inam shahkary az M.K
mehrdad003reader@yahoo.com     NMMMMMMMMMMMMMM        NMMMMMMMMMMM. 8MMMMMMMZ    =MMMMMMMM  MMMMMMMMMMMMMMMMN,         =MMMMMMMMMMMMMMMI   MMMMMMMM,   MMMMMMMM 8MMMMMMMMMMMMMMMMI  ZMMMMMMMMMMMMMMMMMI.      
   =MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM    MMMMMMMMMMMMMMMMMMM8 8MMMMMMMMMMN IMMMMMMMMMMM  MMMMMMMMMMMMMMMMMM.       MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMI =MMMMMMM   MMMMMMMI 8MMMMMMMMMMMMMMMMM= ZMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM       
  :MMMMMMMMMMN88888888888   8MMMMMMMMMMMN88888888 8MMMMMMMMMMM, MMMMMMMMMMMM  MMMMMMMN            .MMMMMMMMM   NMMMMMMMMN .MMMMMMM,  MMMMMMM, 8MMMMMMM8888888888Z 88888888888888MMMMMMMMMM         
  8MMMMMMMM          IMMMMMMMMM, MMMMMMM, 8MMMMMMMMMMMN8MMMMMMMMMMMM  MMMMMMMZ            IMMMMMMM,    MMMMMMMM  MMMMMMMZ  IMMMMMMM  8MMMMMMM,      8MMMMMMM:   MMMMMMMMI         
  MMMMMMMM.  =MMMMMMMMMN  IMMMMMMMM.  MMMMMMM, 8MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM  MMMMMMMN            ZMMMMMMM     8MMMMMMM. MMMMMMMM ,NMMMMMMI  8MMMMMMM       8MMMMMMM:  .MMMMMMMM:         
  MMMMMMMM   =MMMMMMMMMN  MMMMMMMMZ   MMMMMMM, 8MMMMMMNMMMMMMMMMMNMMMMMMM  MMMMMMMMMMMMMMMMM=       ZMMMMMMN     ZMMMMMMM. .MMMMMMMZ IMMMMMMM,  8MMMMMMMMMMMMMMMMZ  8MMMMMMM:  :NMMMMMMMI          
  MMMMMMMM.  =MMMMMMMMMN  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM, 8MMMMMMM=MMMMMMMM88MMMMMMM  MMMMMMMMMMMMMMMMI        IMMMMMMM     8MMMMMMM  MMMMMMMM NMMMMMMM  8MMMMMMMMMMMMMMMM  8MMMMMMM: 8MMMMMMMMN          
  8MMMMMMM=  =MMMMMMMMMN :MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM, 8MMMMMMM.NMMMMMMM MMMMMMMM  MMMMMMMMMMMMMMMM.        =MMMMMMM     MMMMMMMM  IMMMMMMM MMMMMMM8  8MMMMMMMMMMMMMMMM  8MMMMMMM:IMMMMMMMMMM           
  :MMMMMMMM  ,II8MMMMMMN IMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM, 8MMMMMMM, ,MMMM= MMMMMMMM  MMMMMMMMMMMMMMMN         MMMMMMM,    MMMMMMM8   8MMMMMM.MMMMMMN,  8MMMMMMMMMMMMMMMI  8MMMMMMM,MMMMMMMMM            
   =MMMMMMMM=   ZMMMMMMN IMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM, 8MMMMMMM, ,MM=  MMMMMMMM  MMMMMMMZ             NMMMMMMN:   NMMMMMMM:   ,MMMMMMIMMMMMM=   8MMMMMMM.      8MMMMMMM:IMMMMMMMZ            
   MMMMMMMMM=  ZMMMMMMN IMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM, 8MMMMMMM,  ZN  MMMMMMMM  MMMMMMMZ             =MMMMMMMM   ,MMMMMMMI    MMMMMM8MMMMMM   8MMMMMMM,      8MMMMMMM: ZMMMMMMM            
    MMMMMMMMMMM8ZNMMMMMMN =MMMMMMM=   MMMMMMM, 8MMMMMMM,     MMMMMMMM  MMMMMMM8IIIIIIIIIII        MMMMMMMMM=.:MMMMMMMMM    8MMMMMMMMMMMN   8MMMMMMM       8MMMMMMM: MMMMMMMM           
    =MMMMMMMMMMMMMMMMMMMN :MMMMMMMZ   MMMMMMM, 8MMMMMMM,     MMMMMMMM  MMMMMMMMMMMMMMMMMMM        :MMMMMMMMMMMMMMMMMMM=    =MMMMMMMMMMMI   8MMMMMMMMMMMMMMMMMMZ 8MMMMMMM: MMMMMMMMM           
     NMMMMMMMMMMMMMMMMMN  MMMMMMMM   MMMMMMM, 8MMMMMMM,     MMMMMMMM  MMMMMMMMMMMMMMMMMMI         MMMMMMMMMMMMMMMMMN     MMMMMMMMMMM    8MMMMMMMMMMMMMMMMMN. 8MMMMMMM:  MMMMMMMMM          
     :8MMMMMMMMMMMMMMMN  NMMMMMMM=   MMMMMMM, 8MMMMMMM,     MMMMMMMM  MMMMMMMMMMMMMMMMMM          8MMMMMMMMMMMMMM,      ZMMMMMMMMMN    8MMMMMMMMMMMMMMMMM: 8MMMMMMM:  NMMMMMMMMM         
      :NMMMMMMMMMMMMMN  =MMMMMMMM   MMMMMMM, 8MMMMMMM,     MMMMMMMM  MMMMMMMMMMMMMMMMMM          .MMMMMMMMMMMM,      =MMMMMMMMMI    8MMMMMMMMMMMMMMMMM  8MMMMMMM:   MMMMMMMMMM         
                :MMMMMMN.                                           MMMMMM                                   MMMMMMMMM         
                 MMMMMI                                                                                  MMMMMI          
                  MN                                                                                    MNI           


                                               

        MMMMMMMM,                                                                           IMMMMMM+         
       :  ,MMMMMMMN                                                                         .MMMMMM:   .,      
     NMMMMM.   .MMMMMM                                                                        DMMMMM    .MMMMMMM~    
   MMMMMMMMMMMD   ZMMMMM                                                                      ~MMMMM   ,MMMMMMMMMMMMMM   
  .MMMMMMMMMMMMMMMMM,  ~MMMM:                                                                    MMMMM  MMMMMMMMMMMMMMMMMMM+  
 NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM  MMMM                                                                    MMMMM  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMZ 
 MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM. MMMM$                                                                  :MMMM~  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM+ 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMO MMMMM                                                                 NMMMM  8MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM                                                                7MMMM  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM:
MMMMMMMMMMDMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMO                                                               NMMMM~ MMMMM8 MMMMMMMMMMM~MMMMMMMMMM?
MMMMMMMM MM MMMMMN=MMMMMMMMMMMMMMMMMMN                                                              MMMMM8 7MMMMMM .M$ MMMMM MMMMMMMMMM=
ZMMMMMMM 7MM OMMM+ MM$ MMMMMMMMMMMMMMMD                                                             MMMMMM MMMMMM    MMMO MMMMMMMMMMM 
 MMMMMMM MM8     MMMMMMMMMMMMMMMMMM                       .IMMMMMMMMMMMMMMMMMDI,                          MMMMMMMMMMMMMM7      ,MMMMMMMMMMMM 
 MMMMMMM ?MM7::.  :MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM.                   +MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM?                      MMMMMMMMMMMMMMM     :MMMMMMMMMMMMMM 
  MMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM                 NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMD                    MMMMMMMMMMMMMMMD   MMMMMMMMMMMMMMMMMM~ 
  MMMMMMM DMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM~               NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMI                 MMMMMMMMMMMMMMMM  8MMMMMMMMMMMMMMMMMMM,  
   MMMMMMM .MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM:             MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM~               .MMMMMMMMMMMMMMMM  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM   
   ,MMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMOMMMMMMM            MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM:             7MMMM,8MMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM   
    ~MMMMM=.M  +MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM? MMMMMN          MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM            $MMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMM8$MMMMMMMMMMMMMM    
      $MMMMM    $MMMMMMMMMMMMMMMMM  MMMMM~        MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMD          IMMMM 7MMMMMMMMMMMMMM~    OMMMMMMMM,     
               NMMMMMMMMMMMMMM  MMMMM       MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMO        ?MMMN  MMMMMMMMMMMM                 
                 =MMMMMMMMMMMMZ ~MMMMM     MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM      NMMM? .MMMMMMMMMMM                  
                  8MMMMMMMMMMM  MMMMMD    MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM     +MMMM  MMMMMMMMMM$                   
                    ZMMMMMMMMMN :MMMMM8  ,MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM   DMMMM  NMMMMMMMMM:                    
                     MMMMMMMMMD :MMMMM =MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM  NMMMM,  MMMMMMMMM                     
                      MMMMMMMMM  ,M MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM  MMMM  IMMMMMMMM:                      
                       NMMMMMMMM   MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM  MM  MMMMMMMM                        
                        MMMMMMMM  NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMO   ,MMMMMMM?                        
                         MMMMMM .MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM  DMMMMMMN                         
                          .MMMN MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM7 DMMMMMM                          
                           MM .MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM $MMMM                           
                           = NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM. IMM,                            
                             MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN +I                             
                             MMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM8MMMMMMM                              
                             MMMMM+8MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM8MMMMMMM                              
                             MMMMMM.MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMZ8MMMMMMM                              
                             MMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 8MMMMMMM,                              
                             MMMMMM NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMM:                              
                            ,MMM MMM IMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMZ                              
                            :MMM+8MM~ DMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM IMMM MMMMZ                              
                            ~MMMM MMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMM ZMMM$                              
                            ZMMMMM MMZ MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM .MM: MMMM:                              
                            ZMMMMM. MM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 7MN  MMMM.                              
                            ZM$ MM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 8M  MMMM                              
                            :MMM M MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMIMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM NM  MMMMM                              
                            :MMM.  MMMMMMMI         :MMMMMMMMMMMMMMM8       ,NMMMMMMM:  .MMMMM                              
                             MMM$  .MMMMZ          ,MMMMMMMMMMMMMMMM         .MMMMM  MMMMM=                              
                             MMMD  MMMM            MMMMMMMMMMMMMMM.          MMMM  MMMMM                               
                             MMMD =MMM~            MMMM.DMMM,MMMMN           MMMM MMMMO                               
                             MMD MMMM            IMM8MMMMMMMMMM,           NMMMM MMMO                               
                             MM$ MMMMM.            ,MMMDMMMMMMMMM,           OMMMM MMO                                
                              MNNMMMMM.            MMMM MMMMMMMMM,           OMMM  MM                                
                              IMMDMMMM:           DMMMM MMMMMMMMM8           7MMMMMMMM                                
                              MMMMMMMZ           MMMMMMMMMMMMMMMM           OMMMMMMMM                                
                               MMMMMMM           MMMMMMMMMMMMMMMM           DMMMMMMM                                
                               MMMMMM          MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM          MMMMMMM                               
                               MMMMMMMM        MMMMMMMMMMMM  MMMMMMMMMM         MMMMMMMMM                               
                              MMMMMMMMMM    MMMMMMMMMMMMMMMMMMM  MMMMMMMMMMMMMMMM      MMMMMMMMMMM                               

                              MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM   MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMM                               
                              MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMZ   DMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM                                
                              MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMZ    MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM                                
                              MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM$     ?MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM                                 
                               MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM      MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM                                 
                                MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM      +MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM                                  
                                 MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN       MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN                                  
                                  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMD      .MMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMM                                   
                                  ,  :NMMMMMMMMMMMMMMM      MMMMMMMMMMMMD     .  :MMN,                                
                                 =   Z7:  MMMMMMMMMMMMMM     MMMMMMMMMMMMM + ZMMZ    MMMMMMM                                
                               NM ,MO MOIMMO  MMMMMMMMMMMMMMMN   MMMMMMMMMMMMMMM MM~  8   MMMMMMMMMM                               
                              MMMM+ MM MM N   MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMM :+   MMMMMMMMMMMN                              
                             MMMMMMN MM ?M   MI MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM.MMMM M M+ MMMMMMMMMMMMMM                             
                            NMMMMMMMM MM .M. .MMN,MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMM NN M+  MMMMMMMMMMMMMMO                            
                           DMMMMMMMMMM MM? MM  MMM +MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM=MM M~N MM7 M, MM   MMMMMMMMMMMMMMN                          
                          DMMMMMMMMMMMM MMM MM  ,MMM:~ 7MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MO D .?M  MM MD    NMMMMMMMMMMMMMM7                          
                         MMMMMMMMMMMMMM  MMM DMN  :MM+ M     :OMMMMMMMMM+ MM  M,M,M 8 MZ MM     MMMMMMMMMMMMMMMM                         
                        MMMMMMMMMMMMMM?  MMM $MM+ MI : 8 8= M ?M ZM  $8 M ZMM M M,M,  MMM  MM      MMMMMMMMMMMMMMMM.                       
                       ,MMMMMMMMMMMMMMN   MMM MMM=MM,7+  M.~MZNM MMM MM8 MM NMM M D 7 MMMM  MM7      OMMMMMMMMMMMMMMMM+                      
                      NMMMMMMMMMMMMMMM    +MM MMMMMMM +=MM N MMM.M MMM= MMO MM MMM 8 M .MMMMD  MMM       MMMMMMMMMMMMMMMMMM                     
                    $MMMMMMMMMMMMMMMM      M$ MMMMMMMM MMZM .MM M MMM~ MMO ~~ M$  N M MMMMMM,  MMM        MMMMMMMMMMMMMMMMMMN.                   
                   MMMMMMMMMMMMMMMMM,      M M MMMMMMMMM~ NM M ?,      .MM N N +MMMMMMM  MMM         MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMD.                 
                  MMMMMMMMMMMMMMMMMM:        OM MMMMMMMMMMM?  M MM MM M MMDMM MMM+DN $MMMMMMMMM  MMM          MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN$             
         ,?$MMMMMM=  +MMMMMMMMMMMMMMMMMMMI          MMMMMMMMMMMMMMMM8MM MM D MMMMM~MMM. MMMMMMMMMMMM  . Z         MZ MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM?         
     7MMMMMMMMMI.   NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM           DMMMMMMMMMMMMMMMMM, +M =   M ~MMMMMMMMMMMMM  M           +MM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM=       
    MMMMMMMMM+ZMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM             MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM8             ZMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMO     
   MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 7M            OMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMD              MMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMZ   
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM, M.             ,MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM$               =MMO .MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM$  
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MM               MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM=                 MMM~ NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM  
 MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMI 8M                 =MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM                   MMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 
 ?MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM. MM                   ZMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM$                    MMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 
 MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM ZM,                    :MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM7                     $MM8 ZMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMZ 
 MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM OM                      MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMD                       ,MM$ +MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM  
 MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MM                       MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM.                         MMM ,MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM  
  MMMMMMM. DMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM ,M:                        MMMMMMMMMMMMMMMMMMM=                           MMM DMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMOMMMMM   
  +MMM:  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM M,                          DMMM7 ,MMMMMMM~                             NMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM.     
     MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM$ M                                                               IMO MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM    
   ,MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM +,                                                                ~M,NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM    
    MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM~ D                                                                 MM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM     
     ZMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM:M                                                                  NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM,      
     ,MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM                                                                   MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM       
      :MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM                                                                   +MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM       
      MMMMMMMMMM8MMMMMMMMMD                                                                   ~MMMMMMMM:?MMMMMMMMMM       
      MMMMMMMM. MMMMMMMMM+                                                                   ~MMMMMMM   IMMMMMMMM      
      MMMMMMM8   MMMMMMMI                                                                   ,MMMMMMM    MMMMMMM      
      ,MMMMM?   =MMMMMMMM                                                                   ,MMMMMMMMM   .MMMMM      
      =MMMO   MMMMMMMMMM                                                                    MMMMMMMMMM,   MMMM      
      8MM.   MMMMMMNMMN                                                                      MMMMMM.    7MM      
      DM     MMMMMM                                                                       :MMM
                                               

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Today's date is: 5/17/2014


หมวด: กิจกรรมภายในโรงเรียน
»ประชุมผู้บริหารโรงเรียน
29-07-2014
»โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านบัวตรวจสุขภาพ นักเรียนโรงเรียนบ้านบัว (รัฐราษฎร์วิทยา)
22-07-2014
»ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษวิทยา)
22-07-2014
»แข่งขันกีฬาสีภายใน ปี 2557
07-07-2014
»กิจกรรมวันสุนทรภู่
26-06-2014
»โครงการรักษ์ภาษาไทย
10-06-2014
»พีธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557
05-06-2014
»กิจกรรมวันแชลเลนจ์เดย์ 28 พ.ค. 2557
31-05-2014
»โรงเรียนจัดกิจกิจกรรม แชลเลนจ์เดย์ ในวันที่ 28 พ.ค.2557
30-05-2014
»รับการประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
01-05-2014
»กลุ่มพิ้นที่การศึกษาเกษตรสมบูรณ์ 9 จัดมอบแบบแสดงผลการเรียนให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปี 2556
26-03-2014
»ประชุมกรรมการสถานศึกษ วันที่ 7 มีนาคม 2557
07-03-2014
»ดำเนินการจัดสอบเพื่อตรวจสอบวัดความสามารถในการอ่าน ชั้น ป3 และ ป.6 วันที่ 5 มีนาคม 2557
05-03-2014
»อบรมการลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่
01-08-2013
»รับรางวัลโรงเรียนจัดการเรียนสอนภาษาไทยประสบผลสำเร็จปี 56
01-08-2013
»นายสังเวียน ทองงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ร่วมถวายเทียนพรรษา
19-07-2013
»คณะกรรมการติดตามการประเมินสถานศึกษาที่ดำรงรักษาสภาพสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน
09-07-2013
»เข้าร่วมพิธีสวนสนามและกล่าวคำปฏิญาณตน เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 ก.ค.2556 ร.ร.เกษตรศิลป์
01-07-2013
»โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2556
26-06-2013
»คณะครู อ.เกษตรสมบูรณ์ อ.ภูเขียว อ. บ้านแท่น อ.แก้งคร้อ อ. คอนสาร ดูงาน โครงการ ผอ .ป3
25-06-2013
»นายดำรง แก้งคำ รอ ผอ. สพป ชย.2 ออกนิเทศติดตามโครงการ การบูรณาการนิเทศเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
13-06-2013
»สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบ O-netประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
07-06-2013
»ประชุมปฏิบัติการการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลผ่านระบบ Data Management Center สพป.ชย2
07-06-2013
»ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อปรึกษาหารือ ประจำปีการศึกษา 2556วันที่ 6 มิถุนายน
06-06-2013
»พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2556
06-06-2013
»พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2556
06-06-2013
»โรงเรียนบ้านบัว (รัฐราษฎร์วิทยา)ได้มี พระธรรมทูต สอนศีลธรรม ให้กับนักเรียน ในวันที่ 4 มิ.ย. 56
04-06-2013
»สพป.ชย.2 ได้จัดอบรมการรายงาน ประเมินตนเอง 29 ประการโรงรียนวิถีพุทธ 3 มิ.ย. 56
03-06-2013
»รับการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
03-05-2013
»98 คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านบัวฯ สานสัมพันธ์
20-04-2013
»ศึกษาดูงาน โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง จ.บุรีรัมย์ โรงเรียนรางวัลพระราชทานขนาดเล็กปี 2555วันที่ 5 มี.ค.56
06-03-2013
»ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง
04-03-2013
»การประชุมปฎิบัติการขับเคลื่อนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
27-02-2013
»ผลการแข่งขัน obec awards ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒ ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
18-02-2013
»นายสังเวียน ทองงาม ผู้อำนวยการ และคุณครูวรรณี วิชัยระหัดได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน obec awards
16-02-2013
»นายศุภฤกษ์ ศรีวิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชย.2 ออกติดตาม และทดสอบO-Net นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
25-01-2013
»ประชุมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)
22-01-2013
»กลุ่มพื้นที่การศึกษาเกษตรสมบูรณ์ 9 ติวทดสอบ O - Net นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 21มค 56
22-01-2013
»ติว O - Net นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 14-18 มกราคม 2556
17-01-2013
»นายสังเวียน ทองงาม ผู้อำนวยการ และคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2556
11-01-2013
»obec awards แข่งขันระดับภาคที่จังหวัดชัยภูมิ เดือน 9 ธันวาคม 2555
03-01-2013
»โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) นำลูกเสือยุวกาชาด เดินทางไกลเขื่อนจุฬาภรณ์ น้ำผุดทับลาว
03-01-2013
»การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555กลุ่มออมทรัพย์ตำบลบ้านบัว
03-01-2013
»โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี 2556 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2555
03-01-2013
»การแข่งขันกีฬากลุ่มพื้นที่เกษตรสมบูรณ์ 9 ดอกบัวเกมส์
02-01-2013
»นายมนัส เจียมภูเขียว รองผอ.สพป.ชย. 2 พร้อมคณะประเมินภายใน
06-11-2012
»กลุ่มพื้นที่การศึกษาเกษตรสมบูรณ์ 9 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2555 วันที่ 31ส.ค.-1ก.ย. 55
31-08-2012
»โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ออกให้บริการตรวจและรักษาฟัน ณ โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)
31-08-2012
»พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูก เสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติครบรอบ 100 ปี
01-07-2012
»ไหว้ครูประจำปี 2555
27-06-2012
»Kabooooos
27-06-2012
»กิจกรรมการเรียนการสอน
03-06-2012
 
หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)  โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) ยินดีต้อนรับทุกท่านโรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)
หมู่ที่ 1 บ้านบัว ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์กษาเท่านั้น จังหวัดชัยภูมิ 36120
โทร  044 869557
email  Schoolbanbua@thaimail.com  Copyright©2014 banbua.net
Development from SMEweb 1.5f By คุณครู.คอม